28_20210317_202832.jpg

A je dobojováno! :-(

Na včerejším jednání Výkonného výboru ČF bylo rozhodnuto o nepokračování celostátních soutěžích v sezoně 2020/2021. Přestože se Komise soutěží a VV ČF snažili nalézt různé scénáře pro prostupnost soutěží zejména celostátních soutěží, tak s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a stav soutěží bylo rozhodnuto o uzavření postupů a sestupů v celostátních soutěžích v probíhající sezoně.

V aktuální sezóně tak nebude z Národní ligy žádný z účastníků sestupovat, ani se nepostoupí do 1. ligy mužů. Stejně tak nebude z Divize žádný z účastníků sestupovat, ani se nepostoupí do Národní ligy.

Hlavním důvodem, který vedl k tomuto rozhodnutí, je zejména současná situace v ČR, která neumožňuje ani sportovní přípravu ani soutěžní utkání v Národní lize i Divizi. A to i, přes probíhající jednání sportovního prostředí zastoupeného Národní sportovní agenturou s Vládou ČR o spuštění sportovního života. Aktuálně nic nenasvědčuje startu trénování dříve než ve druhé polovině dubna, a to pouze v případě optimistického vývoje epidemiologické situace. Následně se vyjednává o 2 - 4 týdenní pauze mezi startem trénování a povolením soutěží. S ohledem na tento vývoj a fakt, že by soutěž musela být dohrána v rozmezí maximálně několika málo týdnů ve velmi zhuštěné termínové listině, navíc pod hrozbou týmových karantén, případných kontumací a v neposlední řadě s přihlédnutím k již pětiměsíční pauze, bylo přijato finální rozhodnutí zrušit postupy a sestupy. Komise soutěží i VV se shodli, že dlouhé období nejistoty a termínová tíseň již nedávají šanci soutěž plnohodnotně dohrát bez velkých rizik.

Pokud dojde v průběhu následujících měsíců k možnosti restartu trénování a hraní soutěží, pak bude týmům nabídnuto zapojit se na dobrovolné bázi do soutěže s odehráním utkání pro vylepšení umístění.